مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜
 مرور پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 1405)  مرور لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 1371)
 مرور لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 1336)  کتابهای لاتین (تعداد بازدید : 1297)
 مرور مجله فارسی (تعداد بازدید : 1262)  dfgdfg (تعداد بازدید : 1200)
 مرور مجله لاتین (تعداد بازدید : 1183)  مرور اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 1124)
 مرور کتب فارسی (تعداد بازدید : 1060)  مرور پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1049)
 cvxxxxvb (تعداد بازدید : 378)
 
تعداد کل بازدیدها:  12665