کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : : ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
راب‍طه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ارب‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ه‍وی‍ت‌ زی‍س‍ت‌س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا--ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ن‍رم‌اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ه‍وش‌ ت‍ج‍اری‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍ری‌م‍اورا ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ پ‍روژه‌ه‍ا( پ‍ی‌۳
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
غ‍لام‍ی‌، ام‍ی‍د
ای‍وج‍ن‌، ب‍ی‍ل‌، ۱۹۷۰ - م‌
س‍روش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۷-
اح‍م‍دی‌اب‍راه‍ی‍م‍ی‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
م‍ه‍دوی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۸-
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹-
خ‍س‍روی‌ام‍ی‍د، م‍ه‍رداد، ۱۳۶۴-
ی‍وس‍ف‍ی‌ف‍رد، ن‍ع‍ی‍م‌، ۱۳۶۲-
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌ ای‌.،a01
گ‍رگ‍وری‌، پ‍ی‍ت‍ر
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹-
ن‍اص‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۳-
دی‍ت‍ل‌، پ‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۹-
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌،
م‍ه‍دوی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌،
ت‍ورب‍ان‌، اف‍ری‍م‌
ده‍س‍ت‍ان‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۶۴-
م‍ع‍ززی‌، رض‍ا
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
: ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌:ال‍ی‍اس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسان آموز تمرینی DS MAX 20103
سلیمانی ، روح الله ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 27 خدمات نشر کیان رایانه سبز، : ناقوس ، خلیج فارس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌س۸آ۴۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با Java برنامه نویسی کنیم
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 : ناقوس ، الیاس   ، ،۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی کسب درآمد از اینترنت در ۹۰ روز
دهستانی ، داریوش ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های تشخیص هویت انسان
گرگوری ، پیتر ؛  تهران ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۲‬,‭‌ت۵‌گ۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Css, XHTML, HTML
کاسترو، الیزابت ، ؛  تهران ناقوس اندیشه ، الیاس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶۴،‌ک۲۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فن آوری اطلاعات :کتاب اینترنت ، هر آنچه که لازم است شما از شبکه های کامپیوتری و چگونگی کار اینترنت بدانید
کامر، داگلاس ای .،a01 ؛  تهران bتلفن ناشر , :8-88984695نمابر ناشر , ;88984696آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان 16 آذر خیابان نصرت - پلاک 3 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای AVR
سید رضی ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۸۴۶۹۵-۸,نمابر ناشر ; ۸۸۹۸۴۶۹۴,آدرس ناشر :خ انقلاب ، خ ۱۶ آذر، خ نصرت ، پ ۳ ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭،/‌ک۹،‌س۹۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هوشمندی کسب و کار و داده کاوی :یک استراتژی برای به کارگیری داده ها و برگشت سرمایه
سروش ، علیرضا،۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- کوچه دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۷‬,‭‌ه۴۹‌س‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شهروند الکترونیکی E - Citizen) () :مطابق استاندارد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )کد استاندارد:۲/۵/۱/۲۴/۴۲-۳
ناصری ، مرتضی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ن۱۶‌ش۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آنالیزهای شکل دهی باANSYS Workbench
معززی ، رضا ؛  bتلفن ناشر , :66408520-66466793نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ، تهران ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی مخابراتی و شبکه درDelphi
یوسفی فرد، نعیم ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸،‌ی۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قفل گذاری روی اطلاعات سی دی و هارددیسک
مهدویان ، حسین ، ۱۳۶۸- ؛  تهران ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹،‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فناوری اطلاعات
توربان ، افریم ؛  تهران ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭ژ‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی Primavera Enterprise 6.0
احمدی ابراهیمی زاده ، علی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸/۴‬,‭‌ف‍لا۳آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ASP.NET 4 به زبان های C وVB
ایوجن ، بیل ، ۱۹۷۰ - م ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷،‌ف‍لا۹۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در نرم افزار
مهدویان ، حسین ، ؛  تهران ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹،‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی سیستمی در ویندوز با توابع API ) همراه با برنامه های عملی و کاربردی )
خسروی امید، مهرداد، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر :66401798-66417072 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ر۲،‌خ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
[rackCکرک ]و تکنیک های نفوذ به نرم افزار
غلامی ، امید ؛  تهران ناقوس :الیاس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک