کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت دوم ICDL 0102 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (Windows seven)نسخه ی ۵
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها و آزمایشگاه
جباریه ، علیرضا ؛  تهران آیلار، ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۱۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک