کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ات‍ص‍ال‌ه‍ای‌ ج‍وش‌ش‍ده‌ -- آزم‍ای‍ش‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌
ات‍ص‍ال‌ه‍ای‌ ج‍وش‌ش‍ده‌ -- آزم‍ای‍ش‌ه‍ا
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۴-
ام‍ی‍ن‌ک‍س‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،- ۱۳۵۹
راج‌، ب‍ال‍دو
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ارک‍ان‌
طراح‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد تستهای غیر مخرب (NDT ) در جوشکاری ...
راج ، بالدو ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازرسی فنی جوش و مخازن ذخیره " ساخت و نصب "
قریشی ، محمد،۱۳۲۴- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌ق۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تست غیر مخرب (NDT) تفسیر پرتونگاشت و اصول اجرایی پرتونگاری درPIPING
امین کسمایی ، محمدرضا،- ۱۳۵۹ ؛  bتلفن ناشر , :88006487نمابر ناشر , ;66481146آدرس ناشر :کارگر جنوبی - ک گشتاسب - پ - 5 و2 ، تهران اندیشه سرا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمایش غیرمخرب جوش ها
راج ، بالدو ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۱۱ ۰۹۱۳۱۰۶۹۸۱۹ ،آدرس ناشر :اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاد دانشگاهی - مرکز انتشارات - کد پستی 147-84155 جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌ف‍لا ۲ر۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک