کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ع‍اش‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ع‍اش‍ات‌
 
پدیدآور:
ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‍رل‌
ک‍ل‍ی‌، گ‍راه‍ام‌
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
س‍پ‍اه‍ان‌
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن
تامسون ، ویلیام تیرل ؛  تهران فنی حسینیان ، شهرآب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ت۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسایل ارتعاشات مکانیکی
کلی ، گراهام ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ک۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک