کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ت‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ت‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۹
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال و تمرین ...
سیدرضی ، حسن ،- ۱۳۱۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک