کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ س‍ری‌ ۸۰-۸۶ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌ .پ‍ی‌ .اس‌ /.۲(س‍اخ‍ت‍ار
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌
 
پدیدآور:
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،
دت‍م‍ر، ری‍چ‍ارد س‍ی‌
ای‍ب‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ای‍ب‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۳-
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌رای‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
س‍روش‌ دان‍ش‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی برای کامپیوترهای شخصی
ایبل ، پیتر،۱۹۴۳- ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال ...
سید رضی ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵،‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی :برنامه نویسی کامپیوترهای آی .بی .ام X 86 08 و سازگار با آن
مزیدی ، محمدعلی ، ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۳۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با زبان اسمبلی و معماری پردازنده x80 (08 اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی )
دتمر، ریچارد سی ؛  تهران سروش دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵د۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی
ایبل ، پیتر ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭آ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک