کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍پ‍ورت‍اک‌، م‍ارک‌ ا.،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ی‌ .س‍ی‌ .پ‍ی‌/.آی‌ .پ‍ی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
اس‍پ‍ورت‍اک‌، م‍ارک‌ ا.،
 
ناشر:
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
CP/IP:Tگام اول
اسپورتاک ، مارک ا.، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۴۱۷۰,نمابر ناشر ; ۶۶۹۶۷۰۱۳,آدرس ناشر :۱۲فروردین - بهشت آیین -پ ۶ پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک