کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍ک‍ار، آن‍ت‍ون‍ی‌ ج‍ی‍م‍ز ت‍ام‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ار، آن‍ت‍ون‍ی‌ ج‍ی‍م‍ز ت‍ام‍س‌
 
ناشر:
طراح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مترولوژی و مهندسی دقیق
اسکار، آنتونی جیمز تامس ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۴۵‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک