کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌، ۱۹۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ پ‍ردازی‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍واه‍ی‌ن‍ام‍ه‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌، ۱۹۴۶-
ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌،- ۱۹۴۶
 
ناشر:
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [A+ ای ]برای مدیریت ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای شخصی
اندروز، جین ،- ۱۹۴۶ ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ف‍لا۷۷ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع A+ برای مدیریت ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای شخصی
اندروز، جین ، ۱۹۴۶- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ف‍لا۷۷ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک