کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اه‍و، آل‍ف‍رد، ۱۹۴۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
اه‍و، آل‍ف‍رد، ۱۹۴۱-
اه‍و، آل‍ف‍رد،- ۱۹۴۱
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلرها :اصول ، روش ها و ابزارها
اهو، آلفرد،- ۱۹۴۱ ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلر
اهو، آلفرد، ۱۹۴۱- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک