کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اپ‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ک‌گ‍رگ‍ور، ۱۹۱۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
اپ‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ک‌گ‍رگ‍ور، ۱۹۱۵-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
اپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر جوان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک