کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رق‌ -- س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ -- -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ -- -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
 
پدیدآور:
ح‍ق‌م‍رادی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ات‍ح‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برقکار ساختمان درجه ۲ بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کد استاندارد۲۸/۵۵-۸
حق مرادی نیا، مصطفی ، ۱۳۵۸- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۸۵‬,‭‌ح۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک