کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ردازش‌ م‍وازی‌
راب‍ط س‍خ‍ت‌اف‍زاری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌
 
پدیدآور:
اک‍س‍ل‍س‍ون‌، ج‍ان‌
ش‍اه‌ب‍ه‍رام‍ی‌، اس‍دا...
ل‍س‍ت‍ر، ب‍روس‌
اص‍غ‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ص‌
ن‍اق‍وس‌: م‍ی‍رزای‍ی‌
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
: ن‍ه‍ر دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Parallel programingپارالل پروگرمنیگ ]
لستر، بروس ؛  تهران ناقوس : میرزایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴۲‬,‭‌ت۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای استفاده از پورت Serial
اکسلسون ، جان ؛  تهران نگین دانش ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پورت های سریال در مدارهای واسط
اصغری ، امیر، ۱۳۶۳- ؛  تهران : نهر دانش   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ف‍لا۶‌پ۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پردازش موازی :برنامه نویسی باGPU
شاه بهرامی ، اسدا... ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۶۷۴،آدرس ناشر :میدان انقلاب . خ منیری جاوید، بن بست مبین ، پلاک ۶ نشر نص   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۸‬,‭‌ش۲‌پ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک