کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ل‍ب‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌
ف‍روزان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ری‍س‌، م‍ای‍ک‍ل‌ س‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین بهینه سازی
فروزان ، محمدرضا ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی خطی با استفاده ازMatlab
فریس ، مایکل سی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۷۸۹۵۷-۶۶۴۷۸۹۵۸ ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - بین وحیدنظری و روانمهر - بن بست حقیقت - پلاک ۴ ناقوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ف۴۴‌ب۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی خطی ( رشته ریاضی )
حیدری ، عقیله ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ح۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک