کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ن‍ی‍ک‍س‌
داده‌ پ‍ردازی‌ -- پ‍ردازش‌ ت‍وزب‍ع‌ ش‍ده‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴ - م‌.،a01
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌پ‍رور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های توزیع شده
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66952627آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخر رازی - خ نظری - پلاک 137/1 دانش پرور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۳۶،‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴ - م .،a01 ؛  تهران همای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک