کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍اوا ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ای‌ اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( .م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍گ‍ری‍ن‍و، ت‍ام‌
م‍ات‍ی‍وز، م‍ارک‌
دی‍ت‍ل‌، پ‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۹ - م‌
ک‍وف‌، ج‍ی‍م‍زادوارد م‌
ل‍م‍ی‌، ل‍ورا
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
گ‍ودری‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۵-
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ک‍دن‌ ه‍د، راج‍رز،
ک‍دن‌ه‍د، راج‍رز
پ‍وراح‍م‍د، ان‍ور
اش‍م‍ور، درک‌، ۱۹۶۵-
دی‍ت‍ل‌، پ‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۹-
س‍ی‌ .زاک‍اس‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
: ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
ن‍ص‌، ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
پ‍ارس‍ه‌
: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ص‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ن‍اق‍وس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا
ذوق‍ی‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان جاوا
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۰۱۱۱,نمابر ناشر ; ۳۲۲۰۶۶۷-۰۱۱۱,آدرس ناشر :بابل : خیابان مدرس ، جنب تأمین اجتماعی ، مجتمع تجاری نیما، واحد۵۴ علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۲،آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی باجاوا
کافمن ، الیوت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با Java برنامه نویسی کنیم
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 : ناقوس ، الیاس   ، ،۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با JAVA برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام جاوا ۲۰۰۷ در ۲۴ ساعت :ساده ترین روش فراگیری جاوا از ابتدا تا سطوح پیشرفته فقط در ۲۴ ساعت
کدن هد، راجرز، ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۳۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
]JAVASCRIPT (FOR THE WORLD WIDE WEB)جاوااسکریپت فور د ورد واید وب ]
نگرینو، تام ؛  تهران ذوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ن۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به زبان جاوا برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی جاوا
پوراحمد، انور ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ 14 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا
گودریچ ، مایکل ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/۷۶‬,‭‌ج۲،‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی MySQL and Java
ماتیوز، مارک ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
avascriptJپیشرفته برای برنامه نویسان وب
سی .زاکاس ، نیکلاس ؛  تهران ناقوس ، انتشارات نما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۲۱۸/۸۷۸۷‬,‭آ۵‌ح۱۰‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جاوا :خودآموز سریع در ۲۱ روز
لمی ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ل۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان جاوا
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معماری برنامه های کاربردی J2EE
اشمور، درک ، ۱۹۶۵- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جاوا ۶ در ۲۱ روز
کدن هد، راجرز ؛  تهران نص ، کتاب ایرانیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،‌ک۳۶۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی وب در جاوا
صدیقی ، احمدرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۳۶۰۵-۶۶۴۹۴۹۱۱،آدرس ناشر :تهران : خ . انقلاب خ فخر رازی خ . نظری شرقی پ . 127 واحد1 کانون نشر علوم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ص۴۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام جاوا
کدن هد، راجرز ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۱۹۲۶۷- 77263659 ،آدرس ناشر :تهران ، وحیدیه ، م . تسلیحات ، ک . شهید منصور عبادی ( بن بست ) ، پ .۵۱ پارسه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ف‍لا، ‌ک۳۷۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل J2EE
کوف ، جیمزادوارد م ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Java
شیلد، هربرت ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،‌ش۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به زبان جاوا برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام . ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲د۸۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2