کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍زی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ورب‍وس‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ورب‍وس‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ت‍ال‍وگ‍راف‍ی‌ -- آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
دی‍وی‍س‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ آر.، ۱۹۵۶-
رب‍ی‍ع‍ی‌، اف‍س‍ان‍ه‌
گ‍ل‍دس‍ت‍ای‍ن‌، لاری‌ ج‍وئ‍ل‌، ۱۹۴۴-
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ن‍وا
 
ناشر:
ج‍زی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Turbo C
گلدستاین ، لاری جوئل ، ۱۹۴۴- ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Turbo C ++
دیویس ، استیون آر.، ۱۹۵۶- ؛  تهران ؟ جزیل   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹د۹۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با پاسکال
بلفورد، جنوا ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ب۸۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه متالوگرافی
ربیعی ، افسانه ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭ر۲آ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک