کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رو /ان‍ج‍ی‍ن‍ی‍ر
ن‍رم‌اف‍زار س‍ال‍ی‍دورک‍س‌
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ات‍ی‍ا
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌اف‍زار آدام‍ز
ن‍رم‌اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
ک‍ات‍ی‍ا( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌اف‍زار پ‍اورم‍ی‍ل‌
س‍ی‍م‍ول‍ی‍ن‍ک‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا،
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۷-
رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍وپ‍ر، ج‍ف‍ری‌، ۱۹۴۰ - م‌،a01
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
 
ناشر:
: ع‍اب‍د، : م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ع‍اب‍د
ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
آف‍رن‍گ‌
: ع‍اب‍د
: آف‍رن‍گ‌
واژگ‍ان‌، آص‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.3
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشرفته ساخت و تولید در پاور میل 8، به همراه آموزش طراحی مکانیکی درpower shape
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر :66513321 عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ج۸آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش حل مسائل دینامیک و دینامیک ماشین یاADAMS
رستمی ، مصطفی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲/۵‬,‭آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Auto Cad 2008 برای طراحان
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۲۴۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگرش نوین بر ریاضیات دانشگاهی باMATLAB 7
کوپر، جفری ، ۱۹۴۰ - م ،a01 ؛  تهران واژگان ، آصال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۵‬,‭د۲‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی CATIA V5 در مهندسی مکانیک
جمشیدی ، نیما ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی مباحث پیشرفته طراحی ، ساخت و تولید درCatia
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲،آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین به کمک نرم افرازANSYS
جمشیدی ، نیما، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۶۹۹۱۲,نمابر ناشر ; ۶۶۵۶۹۹۳۷,آدرس ناشر :تهران ، خیابان آزادی ، کوچه وزیری ، شماره 19 آفرنگ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ج۷۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طراحی اجزا و مقاومت مصالح به کمک نرم افزارAnsys
جمشیدی ، نیما، ؛  تهران : آفرنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ج۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.6
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۸ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Solid Works
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۸۳ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشرفته ساخت و تولید درPower Mill 8
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ج۸ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Simulink
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲،‌ج۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Pro ENGINEER Wild fire 5.0 در طراحی مکانیکی
جمشیدی ، نیما ؛  تهران : عابد، : مهرگان قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭ر۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک