کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار ادوب‍ی‌ ای‍ن‌دی‍زای‍ن‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ام‍س‍ن‌، ک‍ارس‍ت‍ن‌،-۱۹۶۷
گ‍روم‍ن‌، گ‍ال‍ن‌
ن‍ی‍وت‍ن‌، ه‍ری‌
ج‍م‍س‍ا، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
: خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی بانک اطلاعاتی باVB.NET ]وی بی دات نت ]
تامسن ، کارستن ،-۱۹۶۷ ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ت۱۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترفندهای [HTMLاچ .تی .ام .ال .]و طراحی وب
جمسا، کریس ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۸ر۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات (IT)] آی .تی ]
نیوتن ، هری ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲‬,‭‌ن۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل InDesign CS4
گرومن ، گالن ؛  تهران : خانه نشر هزاره   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۳/۵۳۲‬,‭‌ن۴،‌گ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک