کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داده‌ک‍اوی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ ت‍ج‍اری‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍لاس‍ت‍ر
داده‌ک‍اوی‌
 
پدیدآور:
س‍روش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۷-
ش‍ه‍راب‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۴۵-
طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، پ‍ژم‍ان‌
ص‍ن‍ی‍ع‍ی‌ آب‍اده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
ک‍ان‍ت‍اردزی‍ک‌، م‍ه‍م‍د
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ه‍ان‌، ج‍ی‍اوی‌
ش‍ه‍راب‍ی‌، ج‍م‍ال‌
 
ناشر:
م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ر ک‍رد
ادب‍س‍ت‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ی‍از دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی
کانتاردزیک ، مهمد ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۸د۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوشمندی کسب و کار و داده کاوی :یک استراتژی برای به کارگیری داده ها و برگشت سرمایه
سروش ، علیرضا،۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- کوچه دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۷‬,‭‌ه۴۹‌س‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی پیشرفته :مفاهیم و الگوها
شهرابی ، جمال ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲،‌ش۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی کاربردی با مثال هایی درSQL Server
شهرابی ، جمال ، ۱۳۴۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲،‌ش۹۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی کاربردی
صنیعی آباده ، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۳۱۰-۰۹۱۲۲۱۰۶۷۰۹،آدرس ناشر :خ . کارگر جنوبی - کوچه شعله ور - پلاک 26 واحد1 نیاز دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲،‌ص۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خوشه بندی داده ها :تحلیل خوشه ای
مومنی ، منصور ؛  تهران منصور مومنی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌م۸‌خ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی :مفاهیم و تکنیک ها
هان ، جیاوی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۱۰۸۰-۸۸۰۰۹۳۲۶،آدرس ناشر :تهران خیابان کارگر شمالی خیابان فرشی مقدم (شانزدهم ) ادبستان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ه۲د۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی (مفاهیم و تکنیک ها)
هان ، جیاوی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۴۳۰۴،آدرس ناشر :خ انقلاب خ فخر رازی خ شهدای ژاندارمری ساختمان ایرانیان واحد۱۶ نیاز دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ه۲د۲۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خوشه بندی داده های محیطی
طهماسبی ، پژمان ؛  شهرکردbتلفن ناشر : ۰۳۸-۳۲۳۲۱۶۶۹،آدرس ناشر :دانشگاه شهرکرد- اداره انتشارات و مجلات علمی دانشگاه شهر کرد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭ط۹‌خ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک