کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
دی‍ت‍ل‌، پ‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۹ - م‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵ - م‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.
دی‍ت‍ل‌، پ‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۹-
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ات‍ح‍اد
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ائ‍ی‌
: ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با C برنامه نویسی کنیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵،د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با Java برنامه نویسی کنیم
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 : ناقوس ، الیاس   ، ،۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با JAVA برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به زبان جاوا برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با c++ برنامه بنویسیم :حاوی ۲۲۰ برنامه اجرا شده c ...++
دیتل ، هاروی ام . ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۸۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان Visual Basic.Net )معرفی NET. و سرویس دهنده های وب )
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹د۹۷۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با Visual c 2008 برنامه بنویسم
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵،د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان ویژوال بیسیک ۶=Visual basic 6
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹د۹۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C++
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵ - م ؛  اصفهان شیخ بهائی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳،د۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان جاوا
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،د۸۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شیءگرا باC++
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۸۲۸۳۰ جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به زبان جاوا برنامه بنویسیم
دیتل ، هاروی ام . ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲د۸۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک