کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‍م‍ارزی‍و، ج‍روم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ا( ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
دی‍م‍ارزی‍و، ج‍روم‌
 
ناشر:
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مسیر یابهای سیسکو در ۲۱ روز
دیمارزیو، جروم ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۴۳‬,‭د۹آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک