کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ری‍زو، ت‍ام‍س‌ ،۱۹۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
 
پدیدآور:
ری‍زو، ت‍ام‍س‌ ،۱۹۷۲
 
ناشر:
: ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی امکانات جدید برای راهبران و برنامه نویسان SQL Server 2005
ریزو، تامس ،۱۹۷۲ ؛  تهران : نص   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک