کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍ب‍رزی‌، ال‍ه‍ام‌، ۱۳۵۲-
م‍وری‍س‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۷۰-
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۶-
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌،
وم‍پ‍ن‌، ف‍ی‍ث‌
ج‍م‍س‍ا، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ال‍ی‍اس‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
زری‍ن‌م‍ه‍ر
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
س‍ن‍ب‍ل‍ه‌، آی‍ی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی - کاربردی HTML
سالمی فیه ، کیوان ؛  تهران زرین مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترفندهای [HTMLاچ .تی .ام .ال .]و طراحی وب
جمسا، کریس ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۸ر۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام HTML 7: ساده ترین روش فراگیری HTML در فقط ۲۴ ساعت
موریسون ، مایکل ، ۱۹۷۰- ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ز۲‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع HTML - DHTML - XML
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ز۲ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Css, XHTML, HTML
کاسترو، الیزابت ، ؛  تهران ناقوس اندیشه ، الیاس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶۴،‌ک۲۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی HTML5 وCSS3
مرادی ، محمد، ۱۳۶۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صفحات وب به زبان ساده
فریبرزی ، الهام ، ۱۳۵۲- ؛  مشهد سنبله ، آیین تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ف۴۵ط۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام HTML
ومپن ، فیث ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۸۹۷۰- ۶۶۹۶۰۷۶۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . دانشگاه کوچه آشتیانی ، پ .۲۴ ، واحد۳ مهرگان قلم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵،و۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک