کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ام‍روی‍ل‌، ای‍ان‌، ۱۹۵۱ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ام‍روی‍ل‌، ای‍ان‌، ۱۹۵۱ - م‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، ایان ، ۱۹۵۱ - م ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک