کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ادی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ات‍ک‌، م‍ای‍ک‌
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
وی‍ئ‍ی‍را، راب‍رت‌، ۱۹۶۵ - م‌
ری‍زو، ت‍ام‍س‌ ،۱۹۷۲
دی‍وس‍ان‌، راب‍ی‍ن‌
رای‍ان‌ک‌ .اس‍ت‍ف‍ان‌
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد ورزی‌، رم‍ض‍ان‌
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍ف‍ار
پ‍ارس‍ه‌، گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ن‍اق‍وس‌
آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ص‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌، ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
: ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام SQL Server 2008
هاتک ، مایک ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴۵۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL در ۲۱ روز
رایان ک .استفان ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی امکانات جدید برای راهبران و برنامه نویسان SQL Server 2005
ریزو، تامس ،۱۹۷۲ ؛  تهران : نص   ، ،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL Server 2008
دیوسان ، رابین ؛  تهران نقش سیمرغ ، برگ زیتون ، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴د۸۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل SQL Server 2008
ویئیرا، رابرت ، ۱۹۶۵ - م ؛  تهران bتلفن ناشر , :66919267نمابر ناشر , ;66905030آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - خ آزادی - خ اسکندری شمالی - خ فرصت شیرازی - نبش ایزدی مقدم - پ 2 ط1 پارسه ، گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۵،و۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه پایگاه داده باSQL Server 2012
عباس نژاد ورزی ، رمضان ؛  مازندران فناوری نوین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ع۲۵آ۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ( SQL Server 2014 مقدماتی و پیشرفته ) ...
عبادی ، غلامحسین ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴‌ع۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها و آزمایشگاه
جباریه ، علیرضا ؛  تهران آیلار، ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۱۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL Server 2012
دیوسان ، رابین ؛  تهران bتلفن ناشر :66401798-66417072 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴،د۸۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک