کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
وی‌ .اچ‌ .دی‌ .ال‌( زب‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ت‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ش‍خ‍ص‍ی‌ آی‌ .ب‍ی‌ .ام‌
 
پدیدآور:
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌،۱۹۲۷ - م‌
س‍ی‍درض‍ی‌، ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۹
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
ن‍اق‍وس‌، م‍ی‍رزای‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال و تمرین ...
سیدرضی ، حسن ،- ۱۳۱۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی با بیش از ۳۲۰ مثال ...
سید رضی ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵،‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی ) جدیدترین ترجمه با بیش از ۷۵۰ مثال و حل تمرین نمونه
مانو، موریس ،۱۹۲۷ - م ؛  تهران ناقوس ، میرزایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با FPGA و زبان توصیف سخت افزار VHDL با بیش از ۱۴۰ مثال و ۵۸ برنامه ....
سید رضی ، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌س۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی تمام مسائل " کتاب معماری کامپیوتر( "موریس مانو )بیش از ۳۳۵ مساله حل شده از معماری کامپیوتر
سید رضی ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک ۲۴‌م۶۲۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای AVR
سید رضی ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۸۴۶۹۵-۸,نمابر ناشر ; ۸۸۹۸۴۶۹۴,آدرس ناشر :خ انقلاب ، خ ۱۶ آذر، خ نصرت ، پ ۳ ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭،/‌ک۹،‌س۹۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک