کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، ری‍چ‍ارد
ک‍اوی‍ان‍ی‌، س‍پ‍ه‍ر، ۱۳۶۰-
ج‍ان‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ب‍اغ‍وم‍ی‍ان‌، آل‍ن‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
رج‍اء، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌
ن‍گ‍وس‌، ک‍ری‍س‌، ۱۹۵۷ - م‌
ه‍ال‌، ج‍ان‌، م‌
پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، ری‍چ‍ارد،- ۱۹۴۹
ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، زه‍ره‌، ۱۳۵۹-
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۵۰
داوری‌ دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د
ب‍ری‍ک‍ن‍ر، دی‍وی‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌، ه‍ادی‌، ۱۳۶۳-
ش‍ی‍ائ‍و، آرون‌
ب‍س‍ت‍ام‌، م‍ص‍طف‍ی‌
طاه‍ری‍ان‌ ری‍زی‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
 
ناشر:
ات‍ح‍اد
س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌
ن‍اق‍وس‌، اش‍اره‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
س‍ه‍ا دان‍ش‌
ت‍م‍ث‍ی‍ل‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌، م‍ی‍ث‍اق‌ع‍دال‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
آص‍ال‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
آری‍ا پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [Redhat Linux 8.1رد هت لینوکس ۱]/ ۸
اسکندری ، مجید ؛  تهران ناقوس ، اشاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ردهت ۹
باغومیان ، آلن ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه سیستم عامل
عادلی نیا، محمد،- ۱۳۵۰ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ع۱۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام لینوکس ۱۰
طاهریان ریزی ، ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  تهران سها دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ط۲۵۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Red Hat Linux ]رد هت لینوکس ( ]نگارش Fedora وEnterprise)
پیترسن ، ریچارد،- ۱۹۴۹ ؛  تهران کامپیوتر پایتخت : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۹۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی سیستم عامل لینوکس Ubuntu 10.4
جعفری ، هادی ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ج۷۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سرویس های ارتباطی و امنیت در شبکه Linux
حسین زاده ، زهره ، ۱۳۵۹- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ح۵۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی (fedora core I) Red hat linux 10 رد هت لینوکس ...
شیائو، آرون ؛  تهران آریا پژوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ش۸۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل ۲ و کارگاه کد درس ۱۲۱۹۱۱۳۱۲
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۲۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
( inux+:Lسطح یک ، دو، مدیریت شبکه )
کاویانی ، سپهر، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر :44303030 ،آدرس ناشر :تهران - سعادت آباد- م کاج - خ سرو شرقی - روبروی خ علامه - ساختمان ش ۴۷ دیباگران تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ک۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزش لینوکس ( با استفاده از خط فرمان )
نگوس ، کریس ، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۶۶۴۹۳۰۳۵,نمابر ناشر ; ۰۲۱۶۶۴۹۳۰۳۴,آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخررازی - کوی فاتحی داریان - پلاک 2 واحد 13 سیمین دخت ، کامپیوتر پایتخت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ن۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نصب نسخه های جدید لینوکس
بریکنر، دیوید ؛  تهران تمثیل ، خلیج فارس ، میثاق عدالت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ب۴۷ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Red Hat Linux ) نگارش Fedora وEnterprise)
پیترسن ، ریچارد ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌پ۹۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Red Hat Linux
جانگ ، مایکل ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ج۲۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در سیستم عامل های یونیکس و لینوکس
داوری دولت آبادی ، مجید ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴د۲۷۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عاملی به نام لینوکس
داوری دولت آبادی ، مجید ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴د۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه سیستم عامل :خودآموز سیستم عامل لینوکس
بستام ، مصطفی ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع لینوکس :توزیع های کلاینتی و سروری لینوکس شامل RedHat, Centos, fedora, Debian, ubunto :
رجاء، سیدحسین ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۳۶۰۵-۶۶۴۹۴۹۱۱،آدرس ناشر :تهران : خ . انقلاب خ فخر رازی خ . نظری شرقی پ . 127 واحد1 کانون نشر علوم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ر۲۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
[ ed Hat Linux 9Rرد هت لینوکس ۹]
هال ، جان ، م ؛  تهران آصال   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‍ه۱۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک