کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌ ،
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
آش‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی پایگاه داده ها
سیلبرشاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ، ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۴‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم سیستم عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۹۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک