کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ت‍راش‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر اف‌ .پ‍ی‌ .ج‍ی‌ .ا -- طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ارغ‍ی‌، ک‍اوه‌، ۱۳۵۹-
ت‍وک‍ه‍ای‍م‌، راج‍ر
پ‍اول‌، ت‍ام‍س‌ ا.، ۱۹۶۸-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع طراحی و ساخت صفحات وب
پاول ، تامس ا.، ۱۹۶۸- ؛  تهران سیمین دخت ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌پ۲۴ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال
توکهایم ، راجر ؛  تهران کانون نشر علوم ، سیمین دخت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌ت۹۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تراشه های FPGA و زبان VHDL
فارغی ، کاوه ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :02166961568نمابر ناشر , ;02166463495آدرس ناشر :خ انقلاب خ فخررازی خ نظری واحد1 کانون نشر علوم ، سیمین دخت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭‌ت۴،‌ف۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک