کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
پ‍اش‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ک‍س‍ت‍ل‍ی‌، م‍ت‍ی‍و،a01
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
ات‍ح‍اد
: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
آی‍لار، ات‍ح‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۷‬,‭‌ج۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوئیچینگ ، گام اول
کستلی ، متیو،a01 ؛  تهران : پندار پارس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۷‬,‭‌ک۵‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های بی سیم سیسکو
پاشایی ، بهرام ؛  تهران آیلار، اتحاد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸‬,‭‌س۹‌پ۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک