کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد،- ۱۳۳۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد،- ۱۳۳۶
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول سخت افزار، مونتاژ و تعمیر کامپیوترهای شخصی ازXT تا پنتیوم II )شامل استانداردهای فنی و حرفه ای و شاخه کار دانش در سخت افزار)
شهریاری ، شیرزاد،- ۱۳۳۶ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک