کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌++
ج‌.
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌،
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ات‍ح‍اد
ک‍ی‍وان‌ ف‍لاح‌م‍ش‍ف‍ق‍ی‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C++
شیلد، هربرت ، ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳،‌ش۸۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی با استفاده از C]سی ]
شیلد، هربرت ؛  تهران کیوان فلاح مشفقی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ش۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Java
شیلد، هربرت ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،‌ش۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع برنامه نویسی به زبان C: ++ کتابی کاملا آموزشی برای کلیه افراد آشنا به زبان C
شیلد، هربرت ؛  مرکز فرهنگی نشرگستر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۸۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
null
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی به زبان
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک