کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ درون‍س‍وز
ت‍ول‍ی‍د -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍ازم‍ان‌
 
پدیدآور:
خ‍داداد ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۲-
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۵-
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌،وی‍ر،م‍وری‍س‌
ف‍رن‍چ‌، ون‍دل‌، ۱۹۲۳ - م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د، ۱۳۳۵-
پ‍رس‍م‍ن‌، راج‍ر اس‌.، ۱۹۴۷ - م‌.،a01
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
اص‍غ‍ری‌، ، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۸-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رب‌
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ات‍رس‍ون‌، دی‍وی‍د ا
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
ش‍ادگ‍ه‍راز، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۶۱-
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌، ۱۳۲۰-
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ن‍ص‍رت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌، ج‍وی‍ب‍ار
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی visual C Net 2005
هاشمیان ، محمد ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ه۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوترICDL - XP سطح یک
موسوی ، علی ، ۱۳۴۵- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۷۶‌گ۸۶۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی : استاتیک
مریام ، جیمز لیثرب ؛  تهران صفار، اشراقی ، جویبار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی ترکیبی :ژنتیک ، شبکه عصبی ، آنیل شبیه سازی شده ...
عالم تبریز، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای انژکتوری بنزینی
شادگهراز، محمود، ۱۳۶۱- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۹۷‬,‭‌ش۲‌م۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ،ویر،موریس ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی :آنالیز توابع مختلط، نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
حاجی جمشیدی ، فرزین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲د۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲ر۹۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات به انضمام سوالات چهارجوابی و آزمون کارشناسی ارشد ( ۱۳۸۸-۱۳۷۲ ) با پاسخ کامل
جعفرنژاد، احمد، ۱۳۳۵- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۷‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسایل مبانی فیزیک
جلیلیان نصرتی ، محمدرضا، ۱۳۲۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۶۷۲۲،آدرس ناشر :تهران - میدان گلها- خیابان گلها- پلاک ۱۵ صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ه۲‌م۲۲۲۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول در سازمان
فرنچ ، وندل ، ۱۹۲۳ - م ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ف۴‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش (KM) و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) ( با نگرش سیستم های اطلاعاتی )
عالم تبریز، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۶‬,‭‌ع۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت ویژه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور...
اصغری ، ، جمشید، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲،‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رویکردی جامع
خداداد حسینی ، سیدحمید، ۱۳۴۲- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌خ۴‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی : ویژه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور....
اصغری ، ، جمشید، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ف‍لا۵۶‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری و کالیبراسیون دما
عابدینی ، محمد، ۱۳۳۷ - ، مترجم ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۹‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتری ICDL- XP سطح دو
موسوی ، علی ، ۱۳۴۵- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۷۶‌گ۸۶۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای القایی تک فاز با قفس سنجابی موتورهای ییفیلار
تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ت۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سافت ور
پرسمن ، راجر اس .، ۱۹۴۷ - م .،a01 ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408487نمابر ناشر , ;66976200آدرس ناشر :میدان انقلاب بازارچه کتاب پاتک 6 صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۹=۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌س۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر ارگانیزیشن اند
پاترسون ، دیوید ا ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۸=۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴۴،‌پ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2