کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
وال‍ت‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ای‍وج‍ن‌، ب‍ی‍ل‌، ۱۹۷۰ - م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ه‍دی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍پ‍ان‍ی‍ارس‌، ای‍م‍ار
اف‍راش‍ت‍ه‌م‍ه‍ر، م‍س‍ل‍م‌، ۱۳۶۵- ، گ‍ردآورن‍ده‌، م‍ت‍رج‍م‌
پ‍ه‍ل‍وان‌، اح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
دات‍ی‌، ان‍درو، م‌- ۱۹۶۷
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍م‍ا، ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ASP. NETای .اس .پی .نت ]
داتی ، اندرو، م - ۱۹۶۷ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ASP.NET ) برنامه تویسی باC . NeT)
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۰۱۱۱,نمابر ناشر ; ۳۲۲۰۶۶۷-۰۱۱۱,آدرس ناشر :بابل : خیابان مدرس ، جنب تأمین اجتماعی ، مجتمع تجاری نیما، واحد۵۴ علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷،‌ج۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
:XAJA 0.2 TEN .PSAبانضمام آشنایی با3.0 krowemarF TEN
پهلوان ، احمد ؛  تهران نما، ناقوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۷۶‬,‭آ۴‌ح۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راه اندازی تجارت الکترونیکی با ASP.Net کدهای ( C) از مقدماتی تا پیشرفته
افراشته مهر، مسلم ، ۱۳۶۵- ، گردآورنده ، مترجم ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ف‍لا۶۶ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی ASP.NET 4.0
اسماعیلی هدی ، محمد ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ 14 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ASP.NET 4 به زبان های C وVB
ایوجن ، بیل ، ۱۹۷۰ - م ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷،‌ف‍لا۹۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مایکروسافت ASP.NET 4.5.1
اسپانیارس ، ایمار ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۸۹۷۰- ۶۶۹۶۰۷۶۳ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . دانشگاه کوچه آشتیانی ، پ .۲۴ ، واحد۳ مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل ASP. NETبا مروروی برASP
والتر، استیون ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ص۷و۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ASP. NET مرجع کامل
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ج۷، آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک