کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ص‍ن‍ع‍ت‌ وم‍ع‍دن‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
 
پدیدآور:
ف‍اطم‍ه‌ غ‍لام‍ی‌ م‍ق‍دم‌
م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وطال‍ب‍ی‌
م‍ه‍دی‌ ی‍زدان‍ی‌
ک‍ری‍م‌ رام‍ی‌
ی‍ون‍س‌ دادی‌
اع‍ظم‌ م‍ح‍م‍دپ‍ور
م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍لاح‍س‍ن‍ی‌
س‍ع‍ی‍د اح‍م‍دی‌
وح‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍اب‍اع‍رب‍ی‌
ام‍ی‍ن‌ ح‍س‍ن‍ی‌
م‍رت‍ض‍ی‌ س‍ی‍روس‍ی‌ ال‍ق‍ار
س‍ع‍ی‍د م‍ش‍ت‍اق‌ پ‍ور
م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌
م‍ح‍دث‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌
رض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ زاده‌
س‍م‍ی‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
س‍اح‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌ م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ص‍اح‍ب‌ ه‍ن‍ر
م‍ح‍س‍ن‌ رس‍م‍ی‌
س‍ع‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد
س‍ع‍ی‍د م‍ظف‍ری‌ وان‍ان‍ی‌ ه‍ادی‌ ش‍اه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کنتاکت پریز تلفن و قالب پروگروسیو
امین حسنی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت قالب چرخ دنده
سعید مظفری وانانی هادی شاهین ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
سایت استادیار
محمد کریم مستقیمی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
فرایند هیدروفرمینگ و بررسی تاثیر بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ
وحید حسینی باباعربی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل وپیاده سازی سیستم فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی بیرجند
اعظم محمدپور ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بیوانفورماتیک هوشمند
محدثه محمدی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ابزارها واستانداردهای تست نفوذ شبکه
سمیرا حسینی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عیوب سیستم های هیدرولیکی
مجتبی ملاحسنی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
قالب فلزی و مراحل طراحی و ساخت تحقیقاتی قالب مهره خروسک
سعید علی نژاد ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۲۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیستم های ماشین کاری جت اب و جت اب با مواد ساینده
سعید احمدی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه و بررسی خواص مکانیکی و نوع عملیات حرارتی اجزا ی قالب های صنعتی
ساحل محمدی محمد مهدی صاحب هنر ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۳۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد پمپ ها در صنعت پتروشیمی
کریم رامی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۳۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جوشکاری مقاومتی و پارامترهای موثر در این فرایند
رضا حسینقلی زاده ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
معانی اسامی فارسی برای موبایل
مهدی یزدانی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی قالب رویه بالا و پایین سه راهه برق
محمد حسین ابوطالبی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مقدمه ای بر تزریق پلاستیک و بررسی تاثیر پارامترهای تزریق بر دقت ابعادی و رفع عیوب قطعه پلاستیکی تزریقی
محسن رسمی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۳۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش کاراموزی کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند
فاطمه غلامی مقدم ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
نمونه سازی سریع
سعید مشتاق پور ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
رمزنگاری تصویر به وسیله اتاماتای سلولی
یونس دادی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت نرم افزار چندرسانه ای آموزش بسکتبال
مرتضی سیروسی القار ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2