کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ات‍ی‍ا( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
وف‍ائ‍ی‌ ص‍ف‍ت‌، ع‍ب‍اس‌،- ۱۳۴۳
ص‍ادق‌زاده‌، ام‍ی‍ر،- ۱۳۵۷
ص‍ف‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
وال‍ن‍ت‍ی‍ن‍و، ج‍ی‍م‍ز، م‌- ۱۹۴۵
 
ناشر:
ک‍اروان‌ ح‍ل‍ه‌
۱۳۸۴. چ‌
طراح‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [MASTER CAMمسترکام ]
والنتینو، جیمز، م - ۱۹۴۵ ؛  تهران کاروان حله   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۶‬,‭و۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدلسازی هندسی در طراحی به کمک کامپیوتر
وفائی صفت ، عباس ،- ۱۳۴۳ ؛  تهران bجهان جام جم ۱۳۸۴. چ   ،
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۶‬,‭و۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ساخت و تولید با کامپیوتر، یا،CAM در نرم افزارCATIA
صادق زاده ، امیر،- ۱۳۵۷ ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ص۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معرفی CAE/ CAM/ CAD و کاربردهای آن در مسائل مهندسی مکانیک
صفوی ، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی . دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۶‬,‭‌ص۷‌م۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک