کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍اب‍د، : ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، ه‍ان‍ی‌، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
ع‍اب‍د، : ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل DSMax۳
محمدی ، هانی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران عابد، : برگ زیتون ، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۳۴‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک