کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد ورزی‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‌ .آی‌ .ان‌ .ک‍ی‍و م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد ورزی‌، رم‍ض‍ان‌
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد ورزی‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۸-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹(- آی‌ س‍ی‌ دی‌ ال‍)
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ع‍ل‍وم‌رای‍ان‍ه‌
ف‍ن‌آوری‌ ن‍وی‍ن‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍وی‍ن‌
: ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام C .NET
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل : علوم رایانه   ، ،۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵آ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با دلفی
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام LINQ با C) مرجع کامل )
عباس نژاد ورزی ، رمضان ، ۱۳۴۸- ؛  بابل bتلفن ناشر , :01112256687نمابر ناشر , ;01112256687آدرس ناشر :بابل - خیابان نواب - کاظم بیگی - انتشارات فناوری نوین فناوری نوین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۳،‌ع۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات به همراه پرسش های چهارگزینه ای
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹(- آی سی دی ال) ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ج۵‌م۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم های شی گرا با زبان C
عباس نژاد ورزی ، رمضان ؛  بابل bتلفن ناشر : ۲۲۵۶۶۸۷-۰۱۱۱،آدرس ناشر :کاظم بیگی بابل فن آوری نوین   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ع۲۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک رایانه ای با زبان برنامه نویسی C
عباس نژاد ورزی ، رمضان ؛  بابل bتلفن ناشر : ۰۹۱۱۱۱۱۶۲۱۲-۰۱۱۱۲۲۵۶۶۸۷،آدرس ناشر :بابل - چهار راه نواب - کاظم بیگی - ولایت - 6 جنب حسینه منصور فن آوری نوین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ع۱۸‌گ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها باC++
عباس نژاد ورزی ، رمضان ؛  بابل bتلفن ناشر : ۰۹۱۱۱۱۱۶۲۱۲-۰۱۱۱۲۲۵۶۶۸۷،آدرس ناشر :بابل - چهار راه نواب - کاظم بیگی - ولایت - 6 جنب حسینه منصور فناوری نوین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲‌ع۲۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک