کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ش‍اق‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ی‍د و ب‍س‍ت‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ش‍اق‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی فیکسچرهای کنترل مبتنی بر تلرانسهای هندسی
عشاق الحسینی ، علیرضا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۷‬,‭‌ع ۵ط۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک