کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ف‍رش‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ف‍رش‍اد
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی پیشرفته با استفاده از نرم افزارMATLAB
فقیهی ، فرشاد ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۷‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک