کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
ری‍چ‌، ای‍ل‍ی‍ن‌
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های عامل
فهیمی ، مهرداد، ۱۳۳۵- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۸-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ف۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
ریچ ، ایلین ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک