کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ول‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ف‍ول‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
: دان‍ش‌ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختار فایل ها
فولک ، مایکل ؛  تهران : دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‍ف۲‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک