کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ل‍م‍ی‌، ل‍ورا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ک‍دن‌ه‍د، راج‍رز
ل‍م‍ی‌، ل‍ورا
 
ناشر:
ن‍ص‌، ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
پ‍ارس‍ه‌
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جاوا :خودآموز سریع در ۲۱ روز
لمی ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ل۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جاوا ۶ در ۲۱ روز
کدن هد، راجرز ؛  تهران نص ، کتاب ایرانیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،‌ک۳۶۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام جاوا
کدن هد، راجرز ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۱۹۲۶۷- 77263659 ،آدرس ناشر :تهران ، وحیدیه ، م . تسلیحات ، ک . شهید منصور عبادی ( بن بست ) ، پ .۵۱ پارسه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ف‍لا، ‌ک۳۷۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک