کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌sloot - enihcaM -- lortnoc laciremuN -- gnimmargorP
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌sloot-enihcaM -- lortnoc laciremuN -- gnimmargorP
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌
 
پدیدآور:
ن‍ان‍ف‍ارا، ف‍ران‍ک‌،a01
م‍ح‍م‍دی‌اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۴۱-
ح‍ق‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۳۷-
غ‍لام‍ی‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷-
غ‍لام‍ی‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۵-
ی‍ح‍ی‍وی‌ک‍وچ‍س‍رای‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۲-
ل‍طف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
ف‍دک‌ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ع‍اب‍د
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌، آت‍را
س‍ه‍ادان‍ش‌
: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی ماشین های CNC
حقی ، جلال ، ۱۳۳۷- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ح۷آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی و اپراتوری فرزG - CODE CNC ) مقدماتی تا پیشرفته )
محمدی احمدی ، علیرضا،۱۳۴۱- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌م۳۳آ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی کاربری ماشینهای [CNCسی .ان .سی :]سینومریک ، فانوک و هایدن هاین
غلامی ، حامد، ۱۳۵۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌غ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای کنترل عددی کامپیوتری (CNC)
لطفی ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ل۶‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی (CNC)
نانفارا، فرانک ،a01 ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ن۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ماشین های ابزارCNC
عباسی ، محمدرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ع۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی کاربری ماشینهای CNC سینومریک ، فانوک و هایدن هاین
غلامی ، حامد، ۱۳۵۷- ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌غ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی CNC با نرم افزارPower Mill
یحیوی کوچسرایی ، قربانعلی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۳۶۰۵-۶۶۴۹۴۹۱۱،آدرس ناشر :تهران : خ . انقلاب خ فخر رازی خ . نظری شرقی پ . 127 واحد1 کانون نشر علوم ، آترا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ی۳‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک