کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍رم‌اف‍زار ادوب‍ی‌ آف‍ت‍ر اف‍ک‍ت‍ز
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍اد،- ۱۹۶۹
ف‍ی‍ن‍ک‍ل‍س‍ت‍ای‍ن‌، ال‍ن‌
ک‍اوی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹-
ن‍ص‍ی‍ری‌، رس‍ول‌
گ‍ل‍ی‍ت‍ون‌، ان‍درو
رن‍گ‍ی‍ن‌ک‍م‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، ه‍ان‍ی‌، ۱۳۶۲-
آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌
ه‍ارل‍ن‌، رود
 
ناشر:
ع‍اب‍د، : ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ال‍ی‍اس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسان آموز تمرینی DS MAX 20103
سلیمانی ، روح الله ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 27 خدمات نشر کیان رایانه سبز، : ناقوس ، خلیج فارس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌س۸آ۴۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مصور ساخت جلوه های ویژه با[Adobe after effectsادوبی افتر افکتز]
هارلن ، رود ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی D Studio MAX3 ]۳دی استودیو ماکس ]
گلیتون ، اندرو ؛  ؛ بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ک۸ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال [Swish 20/سوییش ۰]/ ۲
رنگین کمان ، حمیدرضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭ر۸۶ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Flash MX: a beginners guide
آندردال ، برایان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭آ۸ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی برترین تکنیک های Flash MX ]فلش ام .ایکس ]
فینکلستاین ، الن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ف۹۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی D studio MAX 23]تری دی استودیو ماکس ] ۲
پیترسون ، مایکل تاد،- ۱۹۶۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌پ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل DSMax۳
محمدی ، هانی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران عابد، : برگ زیتون ، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۳۴‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Animator pro ]انیماتور پرو]
کاویانی ، محمدرضا ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۵‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چگونه تیزر( آگهی تبلیغاتی )بسازیم
نصیری ، رسول ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ن۶۵‌چ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک