کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ع‍اش‍ات‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
س‍پ‍اه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متمم دینامیک :حل کلیه مسائل دینامیک مریام
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، [۱۳۸۸] -
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک