کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍رادق‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۵۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اوااس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
م‍رادق‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۵۵
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهترین تکنیکهای جاوااسکریپت
مرادقلی ، حمیدرضا،- ۱۳۵۵ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک