کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‌
 
پدیدآور:
چ‍ال‍ون‍ر، ج‍ک‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍ری‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
چالونر، جک ؛  تهران مرکز، کتاب مریم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌چ۲۵‌ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک